Lippe, (etter elven Lippe), landskap og tidligere fyrstedømme i Tyskland, mellom Teutoburgerwald i sør og Weser i nord. Ble på 700-tallet undertvunget av Karl den store og kom siden under en greveslekt, som kan følges tilbake til 1129 (Lippe, fyrstehus). Lippe var konstitusjonelt fyrstedømme 1836–1918 og ble deretter republikk. Innlemmet i delstaten Nordrhein-Westfalen 1947.