Karl August Hardenberg, tysk politiker. Var 1782–90 i Braunschweigs tjeneste og ble 1791 prøyssisk minister. Ledet fredsforhandlingene mellom Frankrike og Preussen i Basel 1795, 1804 utenriksminister. Han var franskfiendtlig, og 1806 fremtvang Napoleon hans avgang. 1807 var han igjen en kort tid utenriksminister og overtok 1810 stillingen som statskansler. Gjennomførte en sentralistisk forvaltningsreform og fortsatte Karl von Steins arbeid for frigjøringen av bøndene.