Bernhard, protestantisk tysk hærfører i Trettiårskrigen. Sluttet seg til Christian 4, deretter til Gustav Adolf. I slaget ved Lützen overtok han kommandoen etter kongens fall. Senere opererte han i Sør-Tyskland, men samarbeidet dårlig med den svenske general Gustaf Horn. Etter nederlaget ved Nördlingen 1634 trådte han i fransk tjeneste. Vant deretter flere seirer og erobret 1638 festningen Breisach, men døde kort etter.