('Det tyske rike'), offisiell betegnelse på Tyskland 1871–1945, både under keiserriket 1871–1918, Weimarrepublikken 1918–33 og den nasjonalsosialistiske førerstat 1933–45.