Bank

Bank, økonomisk foretak som har til hovedoppgave å motta og yte kreditt, gjennom innlån og utlån.Norges bankvesen består av en sentralbanken, Norges Bank, statsbanker og private banker, det vil si forretningsbanker og sparebanker. Dette svarer stort sett til det man finner i andre land.I Norge er DNB den klart største forretningsbanken.Ordet bank kommer av det italienske banco eller banca. Med dette siktes til bordet eller benken de italienske pengevekslere drev sin virksomhet på. Den norske versjonen kommer fra det tyske Bank.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Bank

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 93 artikler:

G

  1. giro

U

  1. utlån