Bank

En bank er et økonomisk foretak som har til hovedoppgave å motta og yte kreditt gjennom innlån og utlån.Norges bankvesen består av sentralbanken, Norges Bank, statsbanker og private banker, det vil si forretningsbanker og sparebanker. Dette svarer stort sett til det man finner i andre land.I Norge er DNB den klart største forretningsbanken.Ordet bank kommer av det italienske banco eller banca. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Bank

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 92 artikler:

G

  1. giro

U

  1. utlån