Imaginær gevinst, forventet fortjeneste. Ifølge vilkårene omfatter en vareforsikring også imaginær gevinst dersom erstatningen for varene kommer kjøperen til gode. Hvis ikke annet er avtalt, settes imaginær gevinst til 10 prosent av varens fakturaverdi, tillagt forsikringspremie og frakt.