Cedent, person som overdrar (cederer) en fordring, for eksempel et pengekrav, til en annen, eller avstår en rettighet eller eiendel til en annen.