EFTPOS, system der betalingskort benyttes ved kjøp av varer og tjenester i forretninger, bensinstasjoner el.l. Oppgjøret skjer ved hjelp av betalingsterminaler hos selgerne; salgsbeløpet blir automatisk belastet kjøperens bankkonto.