Bankremisse, gjeldsbrev som utstedes av en bank, idet denne forplikter seg til å innfri det pålydende beløp ved forevisning. Kan overdras (endosseres).