Innlån, pengemidler en finansinstitusjon mottar. Vanligvis brukes betegnelsen innskudd om innlån i bankvesenet. I kredittforeningene består innlånene av ihendehaverobligasjoner.