Nattsafe, innretning for bankkunder som vil overlate kontanter eller andre verdisaker til forvaring i banken etter bankens ekspedisjonstid. Mot et gebyr får kundene nøkkel til en liten luke på ytterveggen av banklokalet. Verdisakene legges i metallbokser eller poser og sendes gjennom en sjakt ned til en safe eller sikkerhetsboks. Denne åpnes av bankens funksjonærer neste dag.