A metà-forretning, enkeltstående forretningstransaksjon som utføres av to personer eller firmaer i fellesskap, for felles regning og risiko. Betegnelsen brukes også om banker som går sammen om et utlånsengasjement, ikke nødvendigvis i forholdet 50:50.