Sperret konto, bankkonto hvor innskuddet ikke fritt kan disponeres av innehaveren. Kan f.eks. bero på pantsettelse eller på gjeldsinndrivelse rettet mot innehaveren.