Depotlån, lån mot sikkerhet i deponerte verdipapirer.