Reservevaluta, nøkkelvaluta, en nasjonal valuta som blir benyttet som oppgjørsmiddel i internasjonal handel og ved internasjonale transaksjoner. Den amerikanske dollar er den viktigste reservevaluta.