Reflasjon, pengepolitikk som går ut på en forsiktig senkning av pengeverdien i den hensikt å vende tilbake til et høyere prisnivå som ansees for normalt.