Spareobligasjonslån, en form for statslån med formål å stimulere sparing. Obligasjonene utstedes på navngitt person og lyder på mindre beløp, kan ikke overdras eller pantsettes.