Valutaintervensjon, en sentralbanks kjøp eller salg av utenlandsk valuta med sikte på å holde en bestemt valutakurs på markedet. Dette skjer f.eks. ved at Norges Bank kjøper utenlandsk valuta. Med det tilfører Norges Bank det internasjonale valutamarkedet med norske kroner, og klarer derfor å holde kronekursen nede.