Finansieringsselskap er en kredittinstitusjon som hovedsakelig yter kortsiktige og mellomlange lån til næringslivet og privatpersoner.

Det er store ulikheter mellom de enkelte finansieringsselskapene både når det gjelder omfanget og arten av virksomheten. Det finnes spesialinstitutter for avbetaling, faktoring, leasing og betalingskort (kjøpekort). En rekke finansieringsselskaper driver samtidig to eller flere spesialiteter. Mange selskaper driver virksomhet som har en viss likhet med vanlig bankvirksomhet.

Finansieringsselskapene har ikke adgang til å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, slik som bankene. De finansieres ved innlån basert på individuelle lånekontrakter. Videre har de adgang til å finansiere sin virksomhet ved å utstede sertifikater og obligasjoner.

Historisk utvikling

Det ser ut til at de første finansieringsselskapene i Norge med hovedformål å yte kreditt begynte sin virksomhet i 1930-årene, men frem til omkring 1960 spilte finansieringsselskapene en beskjeden rolle. I løpet av 1960-årene ble det opprettet en rekke nye private finansieringsselskaper, og det fant sted en betydelig vekst i selskapenes virksomhet. Denne utviklingen hadde sammenheng med at finansieringsselskapene hadde en betydelig friere stilling enn bankene og de øvrige finansinstitusjoner, inntil det sommeren 1970 ble innført direkte utlånsregulering for finansieringsselskapene.

I 1976 ble virksomheten lovregulert. Det var da registrert over 200 finansieringsselskaper, men etter at konsesjonsplikt og offentlig tilsyn ble innført, med den nye loven, ble antall selskaper vesentlig redusert.

Etter dereguleringen av kredittmarkedet i begynnelsen av 1980-årene fant det sted en sterk vekst i virksomheten i finansieringsselskapene. I årene 1987–1991 fikk mange finansieringsselskaper problemer fordi det ble registrert store tap på utlånene, og reduserte da sin aktivitet. Ved utgangen av 1998 hadde finansieringsselskapene i Norge en samlet utlånsmasse på 48 milliarder kroner. Tallet på selskaper sank dermed fra 68 i 1980 til 35 i 1999.

Lovgivning og forvaltning

Virksomheten er regulert ved Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) vedtatt i 2015. Selskapene står under tilsyn av Finanstilsynet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg