Floatinntekter, de inntekter bankene får som følge av at de disponerer overførte betalingsmidler i floatperioden, og kan plassere disse rentebærende..