Rente er en godtgjørelse for disposisjonsrett til kapital. Eieren kan anvende kapitalen selv, og renten vil da være lik den avkastningen kapitalen gir.

Faktaboks

Vanligvis mener man imidlertid med rente et vederlag for utlån av kapital eller for kapital som er satt inn i bank eller annet økonomisk foretak.

Vanligvis uttrykkes renten som en bestemt prosent av det utlånte beløp regnet per år, og dette tallet kalles rentefot.

Rente som påløper på grunn av for sen betaling, kalles forsinkelsesrente eller morarente.

Renteregning

Etter t år er et bankinnskudd på én krone verdt (1 + r/n)n·t, der r er renten og n er antall terminer per år. Etter hver termin legges rentene til innskuddet. Flere terminer per år gir derfor høyere effektiv rente.

Den effektive renten er den faktiske renten på lånet eller innskuddet. Den er avhengig av nominell rente, antall terminer og gebyrer. Den effektive renten er lik diskonteringsrenten som gjør at nåverdien av kontantstrømmen blir null.

Eksempel

Kontantstrømmen for et lån på 100 kroner, én termin per år og 5 prosent rente er for eksempel 100 og -105 i henholdsvis år 0 og år 1.

Lånet representerer en innbetaling, og er derfor positiv. Tilbakebetalingen på 105 kroner i periode 1 er en utbetaling, og har derfor negativ verdi i kontantstrømmen.

Med en tilsvarende diskonteringsrente på 5 prosent er nåverdien av beløpet i periode 1 lik verdien i periode 0.

Kontantstrømmens nåverdi (summen av verdien i år 0 og nåverdien i år 1) er dermed null og vi kan konkludere med at den effektive renten i dette tilfellet er lik den nominelle på 5 prosent.

Hadde lånet hatt et gebyr i år 1 på 5 kroner, slik at kontantstrømmen ved tilbakebetaling i periode 1 var -110, så måtte diskonteringsrenten vært 10 prosent for å gi en nåverdi på -100. Med 5 kroner gebyr blir dermed den effektive renten 10 prosent.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg