Trekkrettighet, betegnelse særlig benyttet i forbindelse med Det internasjonale pengefondet, IMF, om den rett et medlemsland har til, i forhold til sitt medlemsinnskudd, å trekke på fondet et fastsatt beløp i utenlandsk valuta. Se Special Drawing Rights.