Sparebankforeningen, fellesorganisasjonen for de norske sparebanker, stiftet 1914 som Centralforeningen for Norges Sparebanker, holder til i Oslo. Formålet er å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene og andre institusjoner, å fremme samarbeidet mellom medlemmene og en rasjonell utvikling av deres organisasjon og virksomhet, og å fremme sparing og sunn økonomi i samfunnet. 126 medlemsbanker (2006). Direktør (2002–): Arne Hyttnes.