Emittent, firma eller institusjon som opptar ihendehaverobligasjonslån eller innbyr til tegning av aksjer.