Foliokonto er en type bankinnskudd. «På folio» (egentlig på foliovilkår, på foliokonto) er den innskuddsformen som gir innskyteren friest disposisjonsrett over innskudd i banken. Folio er derfor den formen for vanlig bankinnskudd som gir lavest rente.