Nettbank, banktjenester som utføres via Internett, som kontooversikt, betaling av regninger, pengeoverføringer, søknader om lån, kjøp av fonds og så videre, for private og bedrifter. Sparebanken Hedmark og Landsbanken AS var i september 1996 først ute med slike tjenester i Norge. Mye arbeid er nedlagt i ordninger som gir både kunden og banken maksimal beskyttelse mot misbruk. Disse sikkerhetstiltakene omfatter i hovedsak forskjellige typer engangspassord, og kryptert forbindelse mellom kunde og bank. Den store vekten europeiske banker har lagt på høy sikkerhet i nettbank, i motsetning til USA, der man har vært mer opptatt av enkel tilgang, har ført til at en større andel kunder bruker nettbank i Europa enn i USA. Nettbank innebærer at rutinepregede transaksjoner kan gjennomføres etter selvbetjeningsprinsippet, og innebærer store besparelser for både bank og kunde.