Reiseakkreditiv, tidligere brukt anvisning utstedt av en bank til en person som fikk rett til å heve penger i en eller flere andre banker i inn- og utland.