TARGET, elektronisk betalingssystem for overføring av penger mellom EU-land, i drift fra 1999. Benyttes hovedsakelig til store tidskritiske betalingstransaksjoner.