Statens Banksikringsfond var et fond opprettet ved lov av 15. mars 1991 med formål å yte støttelån til Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond for at disse fondene skulle kunne yte støtte til sine medlemsbanker. Fondet ble avviklet i 2002.

Ganske raskt etter opprettelsen fikk fondet utvidet sitt mandat til også å inkludere kjøp av aksjer, grunnfondsbevis og andre egenkapitalinstrumenter i norske banker, samt stille egenkapitalgarantier overfor norske banker.

Opprettelsen

Bakgrunnen for opprettelsen av Statens Banksikringsfond var at Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond i årene 1988–1991 hadde disponert til sammen cirka 7,9 milliarder kroner i støtte til, og egenkapitalinnskudd i, krisesrammede banker.

Denne tappingen av midler fra bankenes to sikringsfond betydde at det ikke lenger fantes noen troverdig sikringsordning for bankinnskuddene. Opprettelsen av Statens Banksikringsfond sikret at ingen bankinnskytere tapte penger ved den pågående bankkrisen.

Banksikringsfondet fikk imidlertid sin viktigste rolle som innskyter av egenkapital i kriserammede banker. Like i etter opprettelsen av Banksikringsfondet ble også Statens Bankinvesteringsfond etablert. Sammen skulle de to fondene gjenskape tilliten til en banknæringen som var kommet i en dyp økonomisk krise.

Drift

Gjennom Statens Banksikringsfond og Statens Bankinvesteringsfond overtok staten aksjene i landets tre største forretningsbanker Den norske Bank, Fokus Bank og Kreditkassen.

Banksikringsfondets aksjer i de norske bankene ble fra 1995 forvaltet av Statens Bankinvesteringsfond. Banksikringsfondets aksjer ble gradvis solgt, dels i det åpne markedet og dels til Statens Bankinvesteringsfond. Våren 2001 ble Banksikringsfondets siste gjenværende bankaksjer – i alt 104 millioner aksjer, eller vel 13 prosent av det totale antallet aksjer i DnB – solgt i det åpne markedet. Statens Banksikringsfond ble deretter avviklet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg