Statens Banksikringsfond

Statens Banksikringsfond, opprettet ved lov av 15. mars 1991. Fondet har til formål å yte støttelån til Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond for at disse fondene skal kunne yte støtte til sine medlemsbanker.

Fondet kan også i særlige tilfeller erverve aksjer, grunnfondsbevis eller andre egenkapitalinstrumenter i norske banker, samt stille egenkapitalgarantier overfor norske banker.

Historikk

Bakgrunnen for opprettelsen av Statens Banksikringsfond var at Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond i årene 1988–91 hadde disponert til sammen ca. 7,9 milliarder kroner i støtte til, og egenkapitalinnskudd i, krisesrammede banker.

Denne tappingen av midler fra bankenes to sikringsfond betydde at det ikke lenger fantes noen troverdig sikringsordning for bankinnskuddene. Opprettelsen av Statens Banksikringsfond førte til at ingen bankinnskytere tapte penger ved bankkrisen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg