Statens finansfond

Statens finansfond, opprettet ved lov av 6. mars 2009 for å bidra midlertidig med kjernekapital til norske banker. Formålet er å styrke bankene og sette dem bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. Statens finansfond er et eget rettssubjekt, med en kapital på 50 milliarder kroner, og kan foreta kapitalinnskudd i norske banker enten som fondsobligasjon eller preferansekapital. Innskudd skjer etter søknad fra den enkelte bank.

Historikk

Statens finansfond ble opprettet i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen høsten 2008, da problemer i den amerikanske banksektoren spredte seg til europeiske – og norske – banker. Krisen førte til likviditets- og soliditetsproblemer for norske banker, som svarte på dette ved å stramme til sin utlånspraksis. Norske myndigheters svar på dette var blant annet tilførsel av kortsiktig finansiering via Norges Bank, som også tilbød mer langsiktig finansiering gjennom lån med to og tre års løpetid.

Statens finansfond ble opprettet for å bedre kapitaltilgangen i norske banker. Kapitaltilførsel derfra var forbeholdt solide banker som tilfredsstilte krav til kjernekapitaldekning med god margin. Birger Vikøren ble engasjert som administrerende direktør. Samtidig ble Statens obligasjonsfond opprettet, som skulle bidra til økt likviditet i, og kapitaltilgang til, det norske kredittobligasjonsmarkedet. Obligasjonsfondet ble plassert som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet, og administrert derfra.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg