Bankboks, oppbevaringsboks som bortleies av banker mot bestemt gebyr for oppbevaring av verdipapirer, kontanter, smykker med mer. Bankboksen har som regel to låser, den ene kan åpnes av banken, den andre av leieren.