Mikroøkonomi

Mikroøkonomi, den delen av samfunnsøkonomien som behandler problemene og beslutningene til et enkelt individ eller innenfor et enkelt foretak. Det kan for eksempel være markedet for en enkelt vare eller tjeneste eller det kan være teorien om individets etterspørsel etter varer og tjenester.Tradisjonelt har mikroøkonomisk teori blitt bygget opp fra grunnen av fra individenes preferanser og nyttemaksimering og bedriftenes profittmaksimering. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Mikroøkonomi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 43 artikler:

T

  1. tilbud