Mikroøkonomi er den delen av samfunnsøkonomien som tar for seg problemene og beslutningene til et enkelt individ eller innenfor et enkelt foretak. Det kan for eksempel være markedet for en enkelt vare eller tjeneste, eller teorien om individets etterspørsel etter varer og tjenester.Tradisjonelt har mikroøkonomisk teori blitt bygget opp fra grunnen av fra individenes preferanser og nyttemaksimering og bedriftenes profittmaksimering. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Mikroøkonomi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt