elastisitet (økonomi)

Artikkelstart

Elastisitet, egenskap ved etterspørselen etter et gode som angir hvordan denne responderer på endringer i priser og inntekt.

Elastisitet angis som prosentvis endring i etterspurt mengde i respons på en 1 prosents endring i pris eller inntekt.

Priselastisitet

En vares etterspørselselastisitet med hensyn til prisen (priselastisiteten) angir hvor sterkt etterspørselen etter varen øker eller minker ved endringer i prisen på varen. Priselastisiteten angir hvor stor endring i etterspørselen etter varen en får av en 1 prosents prisøkning på denne varen.

Varer med negativ priselastisitet kalles normale goder, mens varer med positiv priselastisitet kalles Giffen-gode.

Varer med lav priselastisitet har uelastisk etterspørsel. Da endres etterspurt mengde lite dersom prisen økes. Slike varer kan være for eksempel nødvendighetsgoder som mat og klær. Selv om slike varer blir dyrere, vil vi fortsette å kjøpe dem fordi det er vanskelig å leve uten.

På den annen side har vi varer med elastisk etterspørsel - disse har stor negativ elastisitet. Dette kan være luksusvarer som ferieturer.

Inntektselastisitet

Etterspørselselastisitet med hensyn til inntekt (inntektselastisitet) angir hvor sterkt etterspørselen etter varen endrer seg ved endringer i kjøpernes inntekt, forutsatt at prisen holdes konstant. Inntektselastisitet angir hvor stor endring i etterspørsel en får som respons på en 1 prosents økning i inntekt.

Varer med positiv inntektselastisitet kalles normale goder, mens varer med negativ inntektselastisitet kalles mindreverdige goder. Et eksempel på sistnevnte kan for eksempel være boliger av lav kvalitet. Når folk får høyere inntekt vil de etterspørre mindre av slike boliger.

Krysspriselastisitet

To varers krysspriselastisitet angir hvor stor prosentvis endring i etterspørsel etter den ene varen en får av en 1 prosents prisøkning i den andre.

Varer med positiv krysspriselastisistet kalles substitutter. Dette er varer som lett kan erstatte hverandre. For eksempel kan det tenkes at vi etterspør mer salte nøtter når prisen på potetgull øker, siden vi nå får mer nøtter for pengene sammenliknet med potegull.

Varer med negativ krysspriselastisitet kalles komplementariteter, og er varer som best nyttes sammen. Om prisen på potegull øker, kan det tenkes at etterspørselen etter dipp går ned samtidig, siden potetgull og dipp ofte nytes sammen og prisen på denne kombinasjonen nå er dyrere.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg