Syndikat, kartell, gruppe av bedrifter eller næringsdrivende som opererer i fellesskap. Syndikat er dessuten den franske betegnelse for fagforening.