grensenytte

Artikkelstart

Grensenytte, også kalt marginal nytteverdi, er et samfunnsøkonomisk begrep som benyttes for å beskrive det mikroøkonomiske konseptet som omhandler økningen av forbrukerens nytte ved å øke forbruket med én tilleggsenhet av et gitt gode.

Avtagende grensenytte

Innenfor feltet benytter man gjerne begrepet avtagende grensenytte, som beskriver en naturlig metning i etterspørselen av den gitte varen. Gevinsten av konsumet vil samlet forminskes ved flere antall varer av ett produkt. Dette fører til at konsumenter ikke kjøper et uendelig antall varer av et gitt produkt.

Historie

Sammenhengen mellom markedet, etterspørsel og nytteverdi ble et fokusområde på slutten av 1800-tallet under det man i samfunnsøkonomisk historie omtaler som epoken for nyklassisk økonomisk teori.

William Stanley Jevons er én av mange som regnes som en av de sentrale økonomene som bidro til grunnpilarene av grenseverdilære, særlig skildret igjennom verket Theory of Political Economy (1871). Jevons mente at godens verdi måtte tilknyttes den følelsmessige subjektive oppfatningen en konsument får ved å benytte goden.

Jevons oppdaget underveis i sitt arbeid med grenseverdi at tanker og ideer innenfor feltet allerede var etablert noen tiår tidligere av Hermann Heinrich Gossen, en tysk sosialøkonom og jurist. Det kan allikevel argumenteres for at Jevons var den som utviklet grenseverdilære til et mer utbredt og anerkjent fagfelt innenfor samfunnsøkonomien.

Andre sentrale tenkere innenfor grenseverdilære er blant annet Alfred Marshall, Carl Menger og Léon Walras.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg