Markedspris, den pris som dannes mellom kjøpere og selgere i et marked.