Monopsoni, kjøpermonopol, det forhold som rår på et marked hvor det bare er én kjøper og mange selgere. Tilstanden har mye til felles med en monopoltilstand, og på samme måte som en monopolist kan en monopsonist utnytte sin markedsmakt.