pris

Pris er det vederlag som må gis for en ytelse. Prisen kan være avtalt for den enkelte transaksjon eller fastsatt per enhet av et gode. Vanligvis gjelder prisen varer eller tjenester, men begrepet har en videre anvendelse og omfatter f.eks. vederlag for verdipapirer, valuta (kurs) m.m. Godtgjørelse for arbeid betegnes vanligvis lønn, men også denne er en pris i økonomisk forstand. I økonomisk teori skjelner man mellom absolutte og relative priser; de første er uttrykt i penger (eller et vanlig byttemiddel), de siste er forholdstall mellom de absolutte priser, som viser i hvilket forhold to goder kan utveksles mot hverandre.

Faktaboks

Etymologi
av middelnedertysk, av latin ‘verdi’

Prisdannelse

Fastsettelse av markedspriser avhenger av markedssituasjonen. I sosialøkonomien har man utformet en rekke forskjellige modeller for prisdannelse i ulike typer av markeder. Man var i pristeorien lenge bare opptatt av de to ytterformer frikonkurranse og monopol.

I et frikonkurransemarked er både etterspurt og tilbudt mengde avhengige av prisen; den pris hvor de to mengder blir like store, er den eneste som skaper likevekt. Det antas også at konkurransen mellom de mange uavhengige kjøpere og selgere vil bringe prisen til dette punktet; grafisk fremstilles det som skjæringspunktet mellom en etterspørselskurve og en tilbudskurve.

Under monopol fastsetter monopolisten selv prisen under hensyn til at det kvantum som blir solgt, avhenger av den.

Mellom disse to markedsformer har man en mengde former for polypol, med forskjellige forklaringer for prisdannelse. I den økonomiske fordelingsteori behandler man prisdannelsen for produksjonsfaktorene. Mellom denne og prisdannelsen for de ferdige goder er det en innbyrdes sammenheng. Det er også arbeidet med modeller for prisdannelse i markeder hvor eksisterende beholdninger er det eneste eller dominerende grunnlag for tilbudet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg