pris

Artikkelstart

Pris er det som må betales for å motta noe, som en vare eller en tjeneste. Prisen kan være avtalt for den enkelte handelen eller fastsatt per enhet av et gode. I tillegg til handel med varer og tjenester brukes begrepet pris også videre om for eksempel vederlag for verdipapirer, valuta (kurs) og annet.

Faktaboks

Etymologi
av middelnedertysk, av latin ‘verdi’

Godtgjørelse for arbeid kalles vanligvis lønn, men også denne er en pris i økonomisk forstand. I økonomisk teori skjelner man mellom absolutte og relative priser; de første er uttrykt i penger (eller et vanlig byttemiddel), de siste er forholdstall mellom absolutte priser, som viser i hvilket forhold to goder kan utveksles mot hverandre.

Prisdannelse

Fastsettelse av markedspriser avhenger av markedssituasjonen. I samfunnsøkonomien har man utformet en rekke forskjellige modeller for prisdannelse i ulike typer av markeder. Pristeorien tok lenge for seg bare de to ytterformene fri konkurranse og monopol.

I et frikonkurransemarked er både etterspurt og tilbudt mengde avhengige av prisen; den prisen hvor de to mengdene blir like store, er den eneste som skaper likevekt. Det antas også at konkurransen mellom de mange uavhengige kjøperne og selgerne vil bringe prisen til dette punktet; grafisk fremstilles det som skjæringspunktet mellom en etterspørselskurve og en tilbudskurve.

Under monopol fastsetter monopolisten selv prisen under hensyn til at det kvantum som blir solgt, avhenger av den.

Mellom disse to markedsformer har man en mengde former for polypol, med forskjellige forklaringer for prisdannelse. I den økonomiske fordelingsteorien behandler man prisdannelsen for produksjonsfaktorene. Mellom denne og prisdannelsen for de ferdige godene er det en innbyrdes sammenheng. Det er også arbeidet med modeller for prisdannelse i markeder hvor eksisterende beholdninger er det eneste eller dominerende grunnlag for tilbudet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg