Valghandlingsteori, teoretisk grunnlag for analyse av en konsuments etterspørsel etter konsumgoder; utviklet av Irving Fisher og Vilfredo Pareto. Valghandlingsteorien er basert på at en konsument kan rangere ulike mengdekombinasjoner av økonomiske goder i forhold til hverandre.