Kjøpers marked, situasjon hvor det på grunn av en utilstrekkelig etterspørsel oppstår overskuddstilbud - bedriftene produserer mer enn forbrukerne etterspør. Kjøperne har under en slik situasjon en sterk stilling på varemarkedet, og kan få fordeler gjennom prisnedgang, rabatter og liknende.