Sosialpsykologi er den del av psykologien som omhandler hvordan individets tenkning, emosjoner, verdier, holdninger og atferd påvirkes av andre mennesker. Men det omvendte, at individet selv påvirker andre i det sosiale rom, inngår også. Sosialpsykologien har typisk fokus på individet i en sosial situasjon.Siden tidlig på 1900-tallet har sosialpsykologien fremstått som en selvstendig forskningsgren med egne, karakteristiske problemstillinger og arbeidsmetoder.. Hele artikkelen