ART, program utviklet for å øke sosial kompetanse og redusere atferdsproblemer hos barn og ungdom. Programmet omfatter trening i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. ART ble utviklet av den amerikanske psykologen Arnold Goldstein og medarbeidere ved Syracuse University i New York. I Norge har ART-senteret ved Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes vært viktig i utdanning av ART-trenere og forskning på ART.