Autosuggesjon er det samme som selvsuggesjon, se suggesjon.