Frustrasjon, skuffelsesreaksjon som oppstår når målrettet atferd blir hindret. Hvis frustrasjonen ikke blir overvunnet på en konstruktiv måte, ved at hindringen blir fjernet, kan frustrasjon slå ut i aggresjon, apati eller umodne atferdsformer. Slike negative reaksjoner forekommer ofte ved atferdsavvik og i nevrotiske handlingsmønstre.