Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

empati

Artikkelstart

Empati er evnen til å oppdage og erkjenne andres følelser og tanker. Emosjonelt handler empati om å se andres følelser, det være seg redsel, tristhet, sorg eller andre følelsesmessige tilstander. Kognitivt vil empati handle om å kunne sette seg inn i den andres opplevelse av en situasjon. I begge tilfelle hører det gjerne med en passende respons fra observatøren, eksempelvis at man trøster den man ser ikke har det bra, eller at man hjelper den som er i nød.

Faktaboks

Uttale
empatˈi
Etymologi
av gresk ‘sinnsopprør, lidelse’

Empati og nærliggende begreper

Forskning viser at empati-begrepet brukes noe forskjellig i faglitteraturen, og ofte sammenstilles med andre begreper:

  • Empati handler primært om å forstå andres emosjoner gjennom å ta den andres perspektiv
  • Sympati er en medfølende reaksjon på det at en annen lider eller har det vondt
  • Medfølelse (compassion) er en mer aktiv form for empati ved at man også har et aktivt ønske om hjelpe. Altruisme er et eksempel på dette
  • Ømhet (tenderness), varme følelser overfor en annen

Nancy Eisenberg, en ledende forsker i feltet, har skilt mellom empati og sympati ved at empati innebærer identifikasjon av en emosjon hos en annen (eksempelvis tristhet) og samme følelse hos observatøren (tristhet), mens sympati for en som er trist typisk vekker en annen emosjon hos observatøren (bekymring).

Som nevnt innledningsvis vektlegger definisjonen av empati både emosjonelle og kognitive sider. Den kognitive siden er nært relatert til «theory of mind». Forskning antyder at de kognitive og affektive sidene begge er viktige og kanskje forskjellige. For eksempel viser forskning at personer med autismespekterforstyrrelser viser svikt i den kognitive siden ved empati, men ikke den emosjonelle. Motsatt mønster ses ved psykopati.

Empati og sosial funksjon

Empati er av fundamental betydning for sosial fungering, oppdragelse og andre viktige sider i livet. Empati er viktig i interaksjon med andre, det være seg i nære relasjoner (partner, barn) eller i andre relasjoner (venner, kolleger). Det å kunne ta den annens perspektiv og vise medfølelse er kjernen i empati. En begynnende utvikling av empati ses relativt tidlig i barnets utvikling (allerede fra før toårs-alderen), og videreutvikles i takt med at barnet lærer å skille ulike emosjoner hos seg selv.

Mange har ment at empati fremmer prosial atferd. Dette er ofte tilfelle, men ikke alltid. For eksempel kan god evne til å lese andres emosjoner lett brukes til å manipulere andre. Interessant er det også at en samleundersøkelse viste bare en svak sammenheng mellom empati og aggresjon.

Fra et evolusjonsperspektiv kan det være at evnen til å oppdage fare ved å observere andres emosjonelle uttrykk har overlevelsesverdi. Derfor vil det å kunne oppdage andres emosjoner (eksempelvis frykt) være viktig for overlevelse (flukt fra trussel). Forskning viser at det å bruke andres emosjonelle uttrykk som signal for egen handling også ses hos andre arter (eksempelvis rotter).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg