Religionspsykologi, studiet av religiøse opplevelser med sikte på å beskrive, forstå og forklare deres psykologiske forutsetninger og funksjoner. Psykologen W. Wundt søkte å beskrive religion på grunnlag av utviklingen av «den primitive mentalitet». Mer bestemmende for moderne religionspsykologi var W. James, som tok for seg den enkeltes religiøse liv, og bygde på mange metoder. Han inspirerte mange senere studier av forskjellige typer personlig religiøsitet og av forskjellige former for religiøse erfaringer og opplevelser. Av andre områder i religionspsykologien kan nevnes studiet av den religiøse utviklingen hos barn og ungdom og forholdet mellom religion og sjelelig helse eller sinnslidelser. I nyere tid har psykoanalysen hatt stor betydning for religionspsykologien.