Lynsjing i Duluth

Tre unge, svarte menn ble lynsjet i Duluth, Minnesota, i 1920 av en hvit mobb etter rykter om en gruppevoldtekt av en hvit kvinne.

Pogromen-ofre, 1903

I april 1903 ble nærmere 50 moldovske jøder drept under pogromen i Chişinău. Dette var en del av flere jødeforfølgelser innenfor det russiske imperiet.

Av /NTB Scanpix ※.

Massepsykologi er læren om de psykologiske prosesser som preger atferd og holdninger i store menneskegrupper. Kunnskap om massepsykologi er brukt for at man skal kunne forstå og forklare hvordan store grupper kan samles om felles aggresjon, meninger, mål eller ideologier som til dels eller fullstendig kan bygge på åpenbart feilaktige og sterkt forenklede fremstillinger av faktiske forhold. De kreftene som kan utløses i en masse, kan være enormt store, og de kan fra tid til annen føre til grove overgrep mot andre mennesker eller menneskegrupper (for eksempel lynsjing, pogromer) som i ettertid, selv for noen av dem som ble revet med, synes uhyrlige og uforståelige.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for massepsykologiske prosesser er fortsatt ikke fullt ut forstått, men en fellesnevner synes å være at individer som går opp i en masse, slutter å tenke individuelt. Egne verdier og meninger forkastes, og i stedet overtar individet til dels meget primitive og irrasjonelle forestillinger, ofte formidlet av anføreren eller lederen. Sentralt er at identifikasjonen med massen fører til at personen mister både frykt, hemninger og de motforestillinger som normalt gjør seg gjeldende hos vedkommende. Personer som har integritet, personlig styrke og mot til å gå imot en masse, vil ofte der og da bli utsatt for et enormt press om konformitet hvor trussel om utstøting av gruppen, eventuelt i verste fall drap, kan bli følgen.

Massesuggesjon

Folkeforførere (demagoger) er personer som nærmest intuitivt evner å fange opp de underliggende strømninger i en masse, ta kontrollen over disse og gradvis styre de kreftene som ligger der, i en retning som passer forførerens sak. Sentralt står bruk av fakter, ord, lyd og visuelle virkemidler som appellerer til massens følelser, slik at de affekter som frigjøres, kan erstatte den rasjonelle fornuft hos den enkelte med en enklere og kollektivt emosjonelt preget forståelse (jamfør begrepet karisma, en særlig utstråling av sjarm og inderlig overbevisning som formidles til andre, som kjennetegner såkalte karismatiske ledere). Bruk av arketypiske symboler er viktige virkemidler for å forføre en masse, blant annet fordi det appellerer til gruppens kollektive underbevissthet.

Det bør understrekes at massepsykologi og massesuggesjon er noe som kan ramme enhver masse av mennesker, i alle land, i alle kulturer og i alle religioner. Tendensen til å redusere de uhyrlige utslag av disse prosessene til nazisme-fenomener, er en tilsløring og bortforklaring av en ubehagelig kjensgjerning om de mer negative sidene av menneskets psykologi når de opptrer i store grupper.

Medisinsk bruk av massepsykologi

Innen medisin tjener massepsykologisk forståelse til å forklare hvordan masser feilaktig kan bli overbevist om at de har fått en sykdom, er blitt syke av gasser og lignende (massepsykose). Usikkerhet, angst og tvetydig eller manglende kommunikasjon med utgangpunkt i svakt lederskap, som stimulerer fantasi og utvikling av kollektive feiloppfatninger eller vrangforestillinger, ligger ofte bak slike massepsykologiske prosesser. Helsepsykologi er et fag i rask utvikling som forsøker å bruke kunnskap om hva som bestemmer massenes atferd og holdninger, til å fremme helseatferd og dermed samfunnshelsen i sin alminnelighet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg