Jernbane er en skinnelagt bane for tog. Et tog er enten et lokomotiv med tilkoblede vogner, enkle motorvogner, eller faste togsett med motorvogn og vogner. I nær 200 år har togtrafikk på jernbane vært et sentralt og viktig transportmiddel for mennesker og gods.Norges jernbanenett er på 4208 kilometer (2017). Av dette er 2459 kilometer elektrifisert (58 prosent). Hele artikkelen