Tidligere vanlig betegnelse på forhøyet akterdekk på større skip, hvor sjefen og offiserene oppholdt seg. Betegnelsen brukes nå bare om orlogsskip. Kalles poopdekk eller poop på handelsfartøy.