Kontainerskip. Av . CC BY NC ND 2.0

cargo

Artikkelstart

Cargo er et samlebegrep for lasten til et fartøy. Til sjøs har en egne kategorier som skiller seg noe fra cargo innen luftfart og landtransport. Enkelte skip har begrenset lastekapasitet, mens andre skip er rene cargoskip. Ut fra hvilken type last en har om bord, faller dette inn under ulike kategorier.

Faktaboks

Etymologi

Stykkgods

Lasting av stykkgods ved havna i Jacksonville, Florida, USA.
Av /Jaxport.
Lisens: CC BY NC 2.0

Stykkgods er last som lar seg stable på paller. Tidligere var pallelast normalt på de fleste skip, men har i moderne tid blitt utkonkurrert av kontainerskip. Kontainerskipene kan ta last av større variasjon, i tillegg til å fylles med paller. Biler, sykler, mindre båter eller konstruksjonsdeler er også typiske eksempler på stykkgods.

Bulk

Bulklast er i motsetning til stykkgods ikke hensiktsmessig å laste på paller. Dette kan være korn, mineraler, olje, kull og annet som fraktes best i større lasterom bygget for løsmasse av ulike slag. Trevirke, for eksempel treflis eller tømmerstokker er også definert som bulklast. Bulklasten kategoriseres inn i våt- og tørrlast.

Kontainerlast

Den største kategorien av last er varer som kan fraktes i kontainere. Siden andre verdenskrig har denne typen transport blitt standardisert og effektivisert til å kunne ta et bredt utvalg av varer om bord i kontainerskip, og frakte det til terminaler over hele verden, som videresender kontainerne med landtransport sømløst. Den tidligere transporten av stykkgods med bytte fra eksempelvis havkryssende skip til øvrig kysttrafikk langs norskekysten, ble billigere og raskere utført da kontainertransporten utviklet seg.

Prosjektlast

Ro-ro-skip frakter kjøretøy som kan gjøres av og på skipet direkte inn i lasterommet.
Jaxport.
Lisens: CC BY NC 2.0

Prosjektlast kalles også ofte for heavy-lift operations. Som uttrykket tilsier er dette last som ikke lar seg transportere i et standardisert system på grunn av størrelse og vekt. Oljerigger, vindturbiner, generatorer, og andre større konstruksjoner krever ofte egne operasjoner for å kunne flyttes.

Ro-ro-last

Ro-ro-last står for roll-on/roll-off og knyttes som regel til biler og andre landgående farkoster som kan telles. Innenfor denne kategorien kan en også nevne ulike typer bilferger. I tillegg finnes det en underkategori som kalles neo-bulk som baserer seg på det samme prinsippet ved å telle antall lastenheter som er om bord. Dette kan delvis være last som bananer, tømmer, kokosnøtter, og annet som er mer naturlig å telle enn å veie. Mye av dette er riktig nok flyttet over på kontainerskip.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg